Home

Hoe verstevigt vers de groei in de supermarkt?

Hoe maak je met vers het verschil voor de shopper?

Consumenten kiezen voor een gezonde levensstijl waarin meer ruimte is voor vers. Vers in de supermarkt drijft de groei. Vers is een essentiële bouwsteen van de commerciële strategie van iedere formule. Met vers kan je het verschil maken voor de consument.
Maar vers in het schap gaat gepaard met meer complexiteit. Er valt nog veel te winnen door een verdere professionalisering van de samenwerking tussen producenten en retailers. Tevens dient vers in de supermarkt verder te innoveren qua assortiment, uitstalling, bewaring en voedselveiligheid.

Waarom u dit congres niet mag missen:

  • Hoe staat de Belgische verssector er anno 2016 voor en wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de komende jaren?
  • Krijg inspiratie via concrete cases: AGF, brood, verse salades en vers vlees, om in het versrayon meer toegevoegde waarde te creëren.
  • Hoe past vers in de strategie van een retailer?
  • Ontmoet belangrijke actoren uit de verssector.

Download hier de invitatie in PDF